Hall of Fame - TripAdvisor Certificate of Excellence

Vi er glade for å kunngjøre at vi nå er en del av TripAdvisors Certificatte of Excellence Hall of Fame, etter å ha blitt tildelt Certificate of Excellence for 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.

97% glade gjester på så mange år, er en bemerkelsesverdig prestasjon. Tusen takk til våre gjester og guider/sjåfører for denne flotte anerkjennelsen.

Nyhetsarkiv