Vilkår & Betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER
Det er viktig at du leser alle våre vilkår og betingelser, og at du tar kontakt med oss hvis noe er uklart. Det bes også om at du setter deg grundig inn i det som står skrevet om den turen du skal delta på, da denne informasjonen kan være avgjørende for om du kan delta på turen eller ikke.

UTSTYRSLISTE
Du finner en detaljert utstyrsliste for den enkelte tur på dens respektive side. Det er avgjørende at du følger denne listen, da galt eller manglende utstyr kan gjøre at du ikke kan gjennomføre turen på en sikker og komfortabel måte.

SPØRSMÅL
For eventuelle spørsmål, tanker eller kommentarer, vennligst send en mail til [email protected] Planlegging og forberedelse er avgjørende for en vellykket tur.

BESTILLING, AVBESTILLING, OG BETALING
Forespørsler pr. epost til [email protected] Prisene som er oppgitt er i norske kroner, og inkluderer alt som er nødvendig. Vi har ingen skjulte priser, eller tilleggskostnader som er skrevet med liten skrift.

100 % betaling ved booking.

Vi tilbringer mange timer hver dag på grunn av avbestillinger i siste øyeblikk, hovedsakelig fordi folk bestiller mange dager for å være sikker på å se nordlys, så hvis de ser det den første dagen, ønsker de ofte ønsker å kansellere resten.

Vi vil beholde et avbestillingsgebyr på 10%, for å dekke dette arbeidet dersom du avbestiller 9 dager eller mindre før turen, hvis vi finner andre. Hvis vi finner ikke finner noen andre, vil vi ikke refundere deg. Du får en 90% refusjon hvis det er 10 dager eller mer før turen finner sted. Du betaler 100%, hvis det er mindre enn 5 dager til turdatoen, og vi ikke finner noen andre.
 
Det vil ikke bli refundert noe dersom du avlyser i siste øyeblikk på grunn av sykdom, skadeer, flyforsinkelser, eller lignende. Det er derfor du bør ha reiseforsikring som dekker dette.

LIVSVARIG DEPOSITUM

Vi vil aldri ta penger fra deg uten at du får noe i gjengjeld. Vi ville følt det som uhøflig, og mener det er unødvendig. Vi benytter oss ikke av et vanlig avbestillingsgebyr. Du får ikke pengene tilbake hvis du avbestiller ni dager eller mindre før avreise, da din plass kan bli vanskelig å fylle på så kort varsel, men vi tar vare på depositumet. Du kan når som helst bestille et nytt eventyr med oss, og vi vil da trekke tidligere innbetalt depositum fra turens kostnader. Du vil få en epost som bekrefter dette, som vil være ditt bevis på din rett til å benytte depositumet ved en senere anledning.

Vi skjønner at du kan ha interesse av en annen tur enn den du bestilte, så dette livsvarige depositumet er ikke bundet opp mot den turen du først bestilte. Du kan bruke depositumet på hvilken som helst av våre turer.

Er du i det gavmilde hjørnet, er det helt i orden at du gir andre mulighet til å benytte seg av dette depositumet. Bare gi oss beskjed om det, så trekkes denne summen fra på en tur som er bestilt hos oss, av en annen person, etter ditt ønske. Med denne løsningen med livsvarig depositum viser vi at vi har stor forståelse for at fleksibilitet er avgjørende innen reiselivsbransjen.

Avbestiller du en tur for andre gang der du har bekreftet turen ved hjelp av ditt livsvarige depositum, vil historien gjenta seg, ved at vi fortsetter å oppbevare dette til du en dag er klar for en av våre eventyr.

KANSELLERTE TURER
Vi forbeholder oss retten til å kansellere turen på grunn av for lite deltakere. De som har betalt for en slik tur vil selvfølgelig få full tilbakebetaling. Vi er ikke ansvarlig for andre utgifter som har vært forberedelse til denne turen, for eksempel flybilletter, hotellrom, utstyr, eller andre utgifter.

INKLUDERT
Generelt er alt det nødvendige som kreves for å gjennomføre våre turer inkludert i prisen. Prisene inkluderer, ved behov, ting som f. eks. hodelykt, alle måltider, varm drikke, transport, guide, fellesutstyr, varme klær, varme sko, og alle avgifter.  Flybillett til Tromsø er ikke inkludert i noen av våre priser. Vennligst se under den enkelte tur for ytterligere detaljer.

UVENTEDE KOSTNADER
Forsinkelser kan forekomme. Eventuelle kostnader for slike forsinkelser er ikke inkludert hvis vi blir forsinket på grunn av trafikken, vegarbeid, ulykker, dårlig vær, ras, plutselig sykdom, eller andre uventede hendelser.

UTSTYR
Vårt utstyr er av topp klasse. Vi bruker bare utstyr fra solide og anerkjente merker som vi vet fungerer. Du finner en detaljert oversikt over hvilket utstyr som er nødvendig under den enkelte turs beskrivelse. Vi har alltid med oss det som er nødvendig for å kunne få nødvendig bistand uansett hvor vi befinner oss.

HELSE OG MEDISINBRUK
Det er meget viktig at vi får vite det hvis du har sykdom eller helsetilstand som vi burde kjenne til ifm din deltakelse på tur med oss, og eventuelt hvilke medisiner du bruker. I samråd med lege vil vi sørge for at du får en tryggest mulig tur med oss. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene, og tar ingen sjanser med din helse. Trenger du kontakt med en lege så ordner vi det.

Vi har rett til å nekte deltakere å bli med på tur med oss hvis vi føler turen er for fysisk og mentalt krevende for dem. Pengene dine som du har betalt for turen gis tilbake under slike omstendigheter.

Hvis du vurderer å bli med oss på tur er det viktig at du kontakter legen din for å diskutere eventuelle utfordringer tilknyttet din helsetilstand og hvis du har noen utfordringer i forhold til din helse. I din samtale med lege er det viktig med fokus på nødvendige medisiner, evne til å takle kulde og fysisk utfordrende turer, tidligere operasjoner, eller lignende.

VÅRE DELTAKERES ANSVAR
Våre turdeltakere er selv ansvarlige for å velge en tur som er tilpasset deres interesser og evner. Er det usikkerhet rundt dette, er det bare å ta kontakt.

Våre turdeltakere er selv ansvarlige for å ha på seg rett type klær og utstyr tilpasset vårt arktiske klima. Vi tenker spesielt på ullundertøy, varme sko, votter og vindtette ytterklær. Bruk av hansker er ikke ønskelig på våre vinterturer, da vi enda ikke har opplevd noen hansker som holder fingrene varme når det er vinter her nord. Ved usikkerhet rundt, eller behov for klær eller annet utstyr er det bare å ta kontakt med oss. Dette er inkludert i prisen.

Våre guider setter stor pris på at alle på våre turer utviser god folkeskikk samt en respektfull og inkluderende væremåte. Vi anser en åpen og vennligsinnet kontakt med andre mennesker, gjerne fra andre land enn en selv, som en berikelse av enhver tur, og som en gyllen mulighet til økt kunnskap og selvutvikling. Våg å være åpen i forhold til de andre på turen, og du vil få en bedre tur. Det er vi helt sikker på.

Våre kunder er selvsagt ansvarlige for sin egen atferd. Vi krever at lokal lov følges, og vil ikke tolerere bruk av ulovlige rusmidler, eller andre ting som bryter med norsk lov. Røyking er ikke tillatt i våre kjøretøy.

ALDER
De som bestiller tur av oss må være fylt 18 den dagen turen skal finne sted. Yngre personer kan delta på turene våre, men da i følge med voksne.

GARANTI
Vi garanterer at våre turer og vårt utstyr er av høy kvalitet. Vi garanterer at vi vil gjøre det vi kan for at turen skal oppfylle dine forventninger, og gi vil ikke gi oss på dette. Vi garanterer ikke det naturen rår over, og kan dermed ikke love deg at du vil få se nordlys eller dyreliv, for å nevne noe.

ANSVARSBEGRENSNING
Arctic Explorers Norway AS, våre guider, eiere, aksjonærer, andre ansatte, eller samarbeidspartnere påtar oss intet ansvar for turdeltakeres uaktsomme eller forsettlige handlinger som fører til egen eller andres død, personskade, tap, materiell skade, eller forringelse for henholdsvis person eller eiendom.

Ved påbegynt tur er ikke Arctic Explorers Norway AS ansvarlige for naturskapte hendelser, avbrutt tur siden andre trenger akutt hjelp ved trafikkulykker eller naturskapte ulykker, sykdom innad i turgruppen, sviktende utstyr, matforgiftning, tyveri, forsinkelser,  streiker, terrorisme, sivil ulydighet, myndighetenes begrensninger eller andre uforutsette hendelser som forsinker eller forårsaker avbrutt tur. Pengene vil bli returnert hvis noe slikt hindrer turen, eller kunden vil få mulighet til å bli med på en annen tur.

Ved innbetaling til oss aksepterer kunden å være bundet av alle våre vilkår og betingelser.

ØKOTURISME
Vi setter bærekraftige og ansvarlige turer på vårt program. Vi tilbyr turer der små grupper er en vesentlig del av konseptet økoturisme, da små grupper påvirker naturen mindre enn store grupper. I små grupper kan man ferdes varsomt på tur uten å forstyrre dyrelivet unødig. Vi bevarer naturarven og den kulturelle arv her på jorda samt dets rike mangfold. Vi støtter lokalsamfunn, og vi gjør det vi kan for at arven til våre barn vil bli noe vi er stolte av.

Det er derfor naturlig for oss å være stolt medlem av "The International Ecotourism Society", og sammen med dem forener vi bevaring, lokalsamfunn og bærekraftige reiser.

DEFINISJON ØKOTURISME
Økoturisme er definert som "ansvarlig reising til naturområder som bevarer miljøet og forbedrer de lokales levevilkår."

PRINSIPPER FOR ØKOTURISME
Økoturisme handler om å forene bevaring, lokalsamfunn og bærekraftig reise. Dette betyr at de som implementerer og deltar i økoturisme-aktiviteter bør følge følgende prinsipper for økoturisme:

  • Minimalisere innvirkningen
  • Bygg miljømessig og kulturell bevissthet og respekt
  • Gi positive opplevelser for både besøkende og verter
  • Gi direkte økonomiske fordeler for bevaring
  • Gi økonomiske fordeler og utvikle lokalbefolkningen på ulike plan
  • Øke følsomheten for vertslandenes politiske, miljømessige og sosiale klima.